Thailand Extreme Sports Association

News

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

   เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560 , ครบทั้ง 3 สนาม (เชียงใหม่ , นนทบุรี , นครราชสีม...

ดูเพิ่มเติม
สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

  สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยตามระเบียบ...

ดูเพิ่มเติม
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันศุกร์ที่ 24 พ.ย

กำหนดการแข่งขันระหว่างวันศุกร์ที่ 24 พ.ย

กำหนดการแข่งขันระหว่างวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. - วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2560 ณ ลาน Sky Hall ชั้น 4 Cen...

ดูเพิ่มเติม
ฟรีสไตล์ สนาม 1. จังหวัด เชียงใหม่

ฟรีสไตล์ สนาม 1. จังหวัด เชียงใหม่

ฟรีสไตล์ สนาม 1. จังหวัด เชียงใหม่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 1 calssic slalom men  2 classic slal...

ดูเพิ่มเติม

Events

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาฝีมือ กีฬาอินไลน์สเก็ต และการแข่งขันอินไลน์สตันท์ เก็บคะแนน ประจำปี 2017

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาฝีมือ กีฬาอินไลน์สเก็ต และการแข่งขันอินไลน์สตันท์ เก็บคะแนน ประจำปี 2017

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาฝีมือ กีฬาอินไลน์สเก็ต และการแข่งขันอินไลน์สตั...

ดูเพิ่มเติม
การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม กยช. 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม กยช. 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ทำการแข่งขัน ชิง 33 เหรียญทองใน 4 ประเภทกีฬา คือ 1.Inline Skate Speed  ...

ดูเพิ่มเติม

Download

วันที่ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2560 ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
20 มี.ค. 2558 ระเบียบการคิดคะแนนเก็บนักกีฬาเพื่อทำการจัดอันดับนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม
19 มี.ค. 2557 ระเบียบการ และแบบฟอร์มใบสมัครการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ
22 พ.ค. 2556 ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
22 พ.ค. 2556 ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
20 พ.ค. 2556 ผลการแข่งขัน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013
© 2019 All Rights Reserved