The One Wakeskate

The One Wakeskate

The One Wakeskate

วันที่ : วันอาทิตย์ที่  25 สิงหาคม 2556

สถานที่ : บึงตะโก้ ถนนบางนา-ตราด กม. 13

รุ่นที่เปิดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่

·       Novice   -  เพศชาย การทำท่าบนน้ำและบนอุปกรณ์ บอร์ดหลุดจากเท้า ไม่เกิน 90 องศา

·       Woman  -  เพศหญิง การทำท่าบนน้ำและขึ้นอุปกรณ์ ไม่จำกัด

·       Intermediate  -  เพศชาย การทำท่าบนน้ำและบนอุปกรณ์ บอร์ดหลุดจากเท้า ไม่เกิน 180 องศา

·       Master  -  เพศชาย อายุมากกว่า 35 ขึ้นไป การทำท่าบนน้ำและขึ้นอุปกรณ์ ไม่จำกัด

 

·       Open  -  เพศชาย การทำท่าบนน้ำและขึ้นอุปกรณ์ ไม่จำกัด

 

รางวัลเงินสดจำนวน 16 รางวัล รวมมูลค่า 39,000 บาท

·       1stNovice  มูลค่า  3,000 บาท

·       2ndNovice  มูลค่า  2,000 บาท

·       3rdNovice  มูลค่า  1,000 บาท

 

·       1stWoman   มูลค่า  3,000 บาท

·       2ndWoman  มูลค่า  2,000 บาท

·       3rd Woman  มูลค่า  1,000 บาท

 

·       1stIntermediate  มูลค่า  3,000 บาท

·       2ndIntermediate  มูลค่า  2,000 บาท

·       3rdIntermediate  มูลค่า  1,000 บาท

 

·       1stMaster  มูลค่า  3,000 บาท

·       2ndMaster  มูลค่า  2,000 บาท

·       3rdMaster  มูลค่า  1,000 บาท

 

·       1stOpen  มูลค่า  5,000 บาท

·       2ndOpen  มูลค่า  4,000 บาท

·       3rdOpen  มูลค่า  3,000 บาท

 

·       Best Trick มูลค่า 3,000 บาท

 

Link Promote การแข่งขัน : http://www.youtube.com/watch?v=cYpmkIcAYes

Link มาทำความรู้จักกับ wakeskate : http://www.youtube.com/watch?v=DQBPFvcObA0

© 2019 All Rights Reserved