จัดแสดงสาธิต กีฬ่าเอ็กซ์ตรีมที่จะเข้าแข่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

จัดแสดงสาธิต กีฬ่าเอ็กซ์ตรีมที่จะเข้าแข่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีค TESA ได้มีโอกาสไปจัดแสดงสาธิต กีฬ่าเอ็กซ์ตรีมที่จะเข้าแข่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ให้ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ ทชาวเมืองเชียงใหม่ได้ชมกัน ในงาน เจียงใหม่ walk rally บริเวณ รร ยุพราช งานนี้มีผู้สนใจชมเป็นจำนวนมาก โดยบรรดานักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาท้องถิ่น ได้แสดงฝีมือเป็นที่น่าชื่นชมแก่ผู้ชม สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ตกลงสนับสนุนในการจัดเตรียมนักกีฬาในจังหวัดเพื่อลงแข่งในกีฬาแห่งชาติ และรับปากจะจัดที่เพื่อสร้างสนามให้ฝึกซ้อม ขอแสดงความยินดีมายังนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ

TESA จะได้ประสานงานเพื่อให้นักกีฬาไปลงทะเีบียนสมาชิกกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับ

ขอบพระคุณ Singha Light สนับสนุนงานครับ

© 2019 All Rights Reserved