ผลการแข่งขัน Inline Slalom Skate ใน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013

ผลการแข่งขัน Inline Slalom Skate ใน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013

ผลการแข่งขัน Inline Slalom Skate
           
Freestyle Slide Result 
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
28 ภูริ เสนารัตน์ กทม. ชาย 1
31 อนุพันธ์ อรุณโกเมศ นนทบุรี ชาย 2
25 กรกช ศรีเดชาวิวัฒน์ กทม. ชาย 3
26 อภิชัจจ์ วชิรบัณฑูร กทม. ชาย 4
20 ปรัชญา เกิดสุวรรณ์ นนทบุรี ชาย 5
27 พุทธิ เสนารัตน์ กทม. ชาย 6
Pair Slalom Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ชัญญา มงคลเจริญโชค สมุทรปราการ หญิง 1
  กันต์ชนก สว่างศรี นนทบุรี ชาย
  ราชสีห์ ศิษย์ประเสิรฐ กทม. ชาย 2
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง
  มณฑล ไชยศรี พะเยา ชาย 3
  ปัญญพนธ์ ใจชื่น พะเยา ชาย
  อภิชญา พึ่งศรี พะเยา หญิง 4
  ปภันนันท์ มีสีห์ไชย พะเยา หญิง
Freestyle Classic Slalom Rookie Women Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ศศิกานต์ คงปาน สงขลา หญิง 1
  ชญานุช ทองจับ สตูล หญิง 2
  อภิชญา พึ่งศรี พะเยา หญิง 3
  ปภันนันท์ มีสีห์ไชย พะเยา หญิง 4
Freestyle Classic Slalom Rookie Men Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  วัสวัตต์ ธัญพัฒน์ชัยกุล   ชาย 1
  ภราดร หมุดตะเหล็บ   ชาย 2
  พสิษฐ์ ทิ้งเหม   ชาย 3
  ธรรมนูญ คงปาน   ชาย 4
  จักรียะ ไชยะ   ชาย 5
  วีรภัทร ชัยจิต   ชาย 6
Freestyle Battle Slalom Women Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ชัญญา มงคลเจริญโชค สมุทรปราการ หญิง 1
  ปิยาภา เดชฟุ้ง กทม. หญิง 2
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง 3
  ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ หญิง 4
  เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล หญิง 5
  ลลิดา โมกขรัตน์ นนทบุรี หญิง 6
Freestyle Battle Slalom Men Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  กันต์ชนก สว่างศรี นนทบุรี ชาย 1
  กันตชาติ สว่างศรี นนทบุรี ชาย 2
  ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี ชาย 3
  ชวิศ ร่มโพธิ์ กทม. ชาย 4
  พุฒิสรรค์ ธีรพันธ์สกุล บุรีรัมย์ ชาย 5
  พิสิฐ จรัสพาณิชยกุล ตราด ชาย 6
Freestyle Classic Slalom Open Men Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  กันต์ชนก สว่างศรี นนทบุรี ชาย 1
  ราชสีห์ ศิษย์ประเสิรฐ กทม. ชาย 2
  กันตชาติ สว่างศรี นนทบุรี ชาย 3
  ชวิศ ร่มโพธิ์ กทม. ชาย 4
  ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี ชาย 5
  พิสิฐ จรัสพาณิชยกุล ตราด ชาย 6
Freestyle Classic Slalom Open Women Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ชัญญา มงคลเจริญโชค สมุทรปราการ หญิง 1
  ปิยาภา เดชฟุ้ง กทม. หญิง 2
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง 3
  นิตย์รดี กลายสุวรรณ สงขลา หญิง 4
  ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ หญิง 5
  ลลิดา โมกขรัตน์ นนทบุรี หญิง 6
Speed Slalom Rookie Women Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  วิภาดา ชัยบัวแก้ว ลำปาง หญิง 1
  ปภันนันท์ มีสีห์ไชย พะเยา หญิง 2
  อภิชญา พึ่งศรี พะเยา หญิง 3
  ศศิกานต์ คงปาน พะเยา หญิง 4
Speed Slalom Rookie Men Result
Category : Rookie
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  ธรรมนูญ คงปาน สงขลา ชาย 1
  พีรวัส ผัดกันทา ลำปาง ชาย 2
  จักรียะ ไชยะ ลำปาง ชาย 3
  ปัญญพนธ์ ใจชื่น พะเยา ชาย 4
Speed Slalom Open Women Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล หญิง 1
  ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์ หญิง 2
  ลลิดา โมกขรัตน์ นนทบุรี หญิง 3
  ชนิกานต์ จรัสศิลป์ กทม. หญิง 4
Speed Slalom Open Men Result
Category : Open
Tag No ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด เพศ Rank
  พุฒิสรรค์ ธีรพันธ์สกุล บุรีรัมย์ ชาย 1
  ธนโชติ วณิชยาไพสิฐ อุดรธานี ชาย 2
  ธนกร อยู่สุภาพ ลำปาง ชาย 3
  พิสิฐ จรัสพาณิชยกุล ตราด ชาย 4
© 2019 All Rights Reserved