ผลการแข่งขัน Inline Speed Skate ใน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013

ผลการแข่งขัน Inline Speed Skate ใน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013

ผลการแข่งขัน Inline Speed Skate
       
Speed Skating 200 M Women Rookie
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ชลธิชา ระกาศ สมุทรปราการ
2 ชนิศรา มีทอง สมุทรปราการ
3 ศศิกานต์ คงปาน สงขลา
4 กมลชนก จอมเกาะ นครราชสีมา
Speed Skating 200 M Men Rookie
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ณัฐกิตติ์ สุวรรณกุล พะเยา
2 ศุภโชค ผลเหตุ สมุทรปราการ
3 ธรรมนูญ คงปาน สงขลา
4 วสิทธ์พล แสนคำปา พะเยา
Speed Skating 200 M Women Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์
2 เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล
3 นิตย์รดี กลายสุวรรณ สงขลา
4 อภิชญา พึ่งศรี พะเยา
Speed Skating 200 M Men Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ชุติพนธ์ นครังสุ กทม.
2 ขวัญเทพ ปราการรัตน์ กทม.
3 นัฎกฤช จรัสพาณิชยกุล กทม.
4 วิศวชิต ลุนเพ็ง บุรีรัมย์
Speed Skating 500 M Women Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์
2 เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล
3 นิตย์รดี กลายสุวรรณ สงขลา
4 ณัฐกานต์ ภู่แก้ว นนทบุรี
Speed Skating 500 M Men Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 วิศวชิต ลุนเพ็ง บุรีรัมย์
2 นพพร แก้วดิลก สุพรรณบุรี
3 นัฎกฤช จรัสพาณิชยกุล กทม.
4 ชุติพนธ์ นครังสุ กทม.
Speed Skating 1,000 M Women Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์
2 เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล
3 ชลธิชา ระกาศ สมุทรปราการ
4 พิชญา ภิญโญจรัสแสง กทม.
Speed Skating 1,000 M Men Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 นพพร แก้วดิลก สุพรรณบุรี
2 พีรณัฐ พันธุ์วิภาค กทม.
3 นัฎกฤช จรัสพาณิชยกุล กทม.
4 เอกรินทร์ หนูนันท์ นนทบุรี
© 2019 All Rights Reserved