วันที่ ชื่อไฟล์
26 พฤษภาคม 2560 xls ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2558 pdf ระเบียบการคิดคะแนนเก็บนักกีฬาเพื่อทำการจัดอันดับนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม ดาวน์โหลด
19 มีนาคม 2557 pdf ระเบียบการ และแบบฟอร์มใบสมัครการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ ดาวน์โหลด
22 พฤษภาคม 2556 pdf ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ดาวน์โหลด
22 พฤษภาคม 2556 pdf ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2556 zip ผลการแข่งขัน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013 ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2556 pdf เบอร์ติดต่อ กกท. จังหวัด ดาวน์โหลด
24 เมษายน 2556 zip แบบจัดตั้งชมรมกีฬา ดาวน์โหลด