การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม กยช. 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

20 มีนาคม 2560

การแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม กยช. 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ทำการแข่งขัน ชิง 33 เหรียญทองใน 4 ประเภทกีฬา คือ

1.Inline Skate Speed 

 • Inline Speed Skate ระยะ300ม. 8-12ปี(ญ) 
 • Inline Speed Skate ระยะ300ม. 8-12ปี(ช)
 • Inline Speed Skate ระยะ300ม. 13-20ปี(ญ)
 • Inline Speed Skate ระยะ300ม. 13-20ปี(ช)
 • Inline Speed Skate ระยะ500ม. 8-12ปี(ญ) 
 • Inline Speed Skate ระยะ500ม. 8-12ปี(ช)
 • Inline Speed Skate ระยะ500ม. 13-20ปี(ญ) 
 • Inline Speed Skate ระยะ500ม. 13-20ปี(ช) 
 • Inline Speed Skate ระยะ1,000ม. 8-12ปี(ช) 
 • Inline Speed Skate ระยะ1,000ม. 8-12ปี(ญ)
 • Inline Speed Skate ระยะ1,000ม. 13-20ปี(ญ)
 • Inline Speed Skate ระยะ1,000ม. 13-20ปี(ช) 

2.Inline Skate Freestyle 

 • Inline Freestyle Classic Slalom 13-20ปี(ญ)
 • Inline Freestyle Classic Slalom 13-20ปี(ช) 
 • Inline Freestyle Battle Slalom(ญ) 
 • Inline Freestyle Battle Slalom(ช)
 • Inline Freestyle Slide(ญ) 
 • Inline Freestyle Slide(ช) 
 • Inline Freestyle Classic Slalom 8-12ปี(ญ) 
 • Inline Freestyle Classic Slalom 8-12ปี(ช)
 • Inline Speed Salalom 8-12ปี(ญ)
 • Inline Speed Salalom 8-12ปี(ช) 
 • Inline Speed Salalom 13-20ปี(ญ) 
 • Inline Speed Salalom 13-20ปี(ช)

3.Inline Skate Stunt

 • Inline Stunt Park 
 • Skate Cross(ช) 
 • High Jump 

4.Skateboard

 • Skateboard Park 
 • Skateboard Best Trick  
 • Skateboard High Ollie 
 • Skateboard Long Ollie 
 • Skateboard Game Of Skate 
 • Skateboard Mini Ramp