กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) "ตราดเกมส์"

4 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดตราดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2563) “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563