กองประชาสัมพันธ์ กกท.

18 มีนาคม 2563

** จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) **

การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือประชาชนในการช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมาติดต่อราชการ และป้องกันตนเองด้วยการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามจุดบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Due to the severe outbreak of COVID-19, Sports Authority of Thailand (SAT) calls on the public to help prevent the spread of the disease. Everyone is kindly requested to go through a screening point to scan body temperature and wear mask when coming into SAT’s office. Please also protect yourself by washing your hands properly with soap and water or applying alcohol-based sanitizers provided at all entrances/exits and around the workplace to reduce the risk of COVID-19 transmission.

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

Credit: https://www.facebook.com/pg/prsatfanpage/posts/?ref=page_internal