กีฬาเอ็กซ์ตรีมได้บรรจุในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 แล้ว ในปี พ.ศ 2556

30 มีนาคม 2556

นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร อุปนายกสมาคมเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย (ซ้าย) แถลงข่าวการบรรจุ กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มหาสารคามเกมส์ พร้อมโปรโมทกีฬาเอ็ซ์ตรีมกับ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆที่มาร่วม