ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านการอบรม ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอน

10 มิถุนายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านการอบรม ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ผ่านการอบรม ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอน ของทางสมาคมฯ ก้าวต่อไปของการพัฒนากีฬาเอ็กซ์ตรีม