จัดแสดงสาธิต กีฬ่าเอ็กซ์ตรีมที่จะเข้าแข่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

9 มีนาคม 2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีค TESA ได้มีโอกาสไปจัดแสดงสาธิต กีฬ่าเอ็กซ์ตรีมที่จะเข้าแข่งในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ให้ สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ ทชาวเมืองเชียงใหม่ได้ชมกัน ในงาน เจียงใหม่ walk rally บริเวณ รร ยุพราช งานนี้มีผู้สนใจชมเป็นจำนวนมาก โดยบรรดานักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาท้องถิ่น ได้แสดงฝีมือเป็นที่น่าชื่นชมแก่ผู้ชม สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ตกลงสนับสนุนในการจัดเตรียมนักกีฬาในจังหวัดเพื่อลงแข่งในกีฬาแห่งชาติ และรับปากจะจัดที่เพื่อสร้างสนามให้ฝึกซ้อม ขอแสดงความยินดีมายังนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ

TESA จะได้ประสานงานเพื่อให้นักกีฬาไปลงทะเีบียนสมาชิกกับสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับ

ขอบพระคุณ Singha Light สนับสนุนงานครับ