ชมรม หรือกลุ่มที่เล่น skateboard BMX Freestyle/Flatland

6 มีนาคม 2556

ชมรม หรือกลุ่มที่เล่น skateboard BMX Freestyle/Flatland สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัดของท่านเพื่อขอรับการสนับสนุน และมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ในฐานะนักกีฬาจังหวัด 

โดยนำหลักฐานคือ
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร
2. สำเนาทะเบีบนบ้าน (ท่านต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ต้องการสมัคร)
3. รูปถ่าย 2 ใบ หน้าตรงไม่สวมหมวก เหมือนที่ติดบัตรนักเรียนนักศึกษา

หากท่านเล่น เรียน หรือทำงานอยู่ในจังหวัดนั้น แต่ยังไม่เคยย้ายทะเบียนบ้าน ท่านต้องทกการย้ายทะเบียนบ้านมาจังหวัดนั้นก่อน และต้องย้ายให้เสร็จก่อนเดือน มิย จึงจะมีสิทธิเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้

หากต้องการความช่วยเหลือสมาคม TESA ยินดีช่วยประสานงานกับสมาคมกีฬาจังหวัดให้ครับ กรุณาติดต่อเข้ามาทางข้อความ หรือโพสลงในนี้ครับ

อ่านเรื่องกีฬาแห่งชาติและผลดีต่อนักกีฬาและชมรมท้องถิ่นได้ที่
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=496574800399977&set=a.494664693924321.112177.147159832008144&type=1&theater