ประกาศจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

28 มกราคม 2557

ประกาศจากการกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัด ระดับภาค 5 ภาค (ตามเอกสารแนบ)
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 9 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา "นครราชสีมาเกมส์"

 

ประกาศจากการกีฬาแห่งประเทศไทย