ประกาศ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม กกท. เปิดทำการ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น - 21.00 น. ครับ

1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม กกท. เปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00 น - 21.00 น. ครับ