ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Asian Beach Games ภูเก็ต

12 มีนาคม 2556

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Asian Beach Games ภูเก็ต 14-21 พ.ย. 2557 กีฬาสมาคมเราได้รับการบรรจุเพียบ Wakeboard Wakeskate Water Ski Skateboard Inline Skate BMX and Flatland. เตรียมตัวฝึกซ้อมกันไว้ดีดี