ผลการแข่งขัน Inline Speed Skate ใน Singha light Thailand Extreme Sports Championship 2013

14 พฤษภาคม 2556

ผลการแข่งขัน Inline Speed Skate
       
Speed Skating 200 M Women Rookie
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ชลธิชา ระกาศ สมุทรปราการ
2 ชนิศรา มีทอง สมุทรปราการ
3 ศศิกานต์ คงปาน สงขลา
4 กมลชนก จอมเกาะ นครราชสีมา
Speed Skating 200 M Men Rookie
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ณัฐกิตติ์ สุวรรณกุล พะเยา
2 ศุภโชค ผลเหตุ สมุทรปราการ
3 ธรรมนูญ คงปาน สงขลา
4 วสิทธ์พล แสนคำปา พะเยา
Speed Skating 200 M Women Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์
2 เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล
3 นิตย์รดี กลายสุวรรณ สงขลา
4 อภิชญา พึ่งศรี พะเยา
Speed Skating 200 M Men Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ชุติพนธ์ นครังสุ กทม.
2 ขวัญเทพ ปราการรัตน์ กทม.
3 นัฎกฤช จรัสพาณิชยกุล กทม.
4 วิศวชิต ลุนเพ็ง บุรีรัมย์
Speed Skating 500 M Women Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์
2 เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล
3 นิตย์รดี กลายสุวรรณ สงขลา
4 ณัฐกานต์ ภู่แก้ว นนทบุรี
Speed Skating 500 M Men Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 วิศวชิต ลุนเพ็ง บุรีรัมย์
2 นพพร แก้วดิลก สุพรรณบุรี
3 นัฎกฤช จรัสพาณิชยกุล กทม.
4 ชุติพนธ์ นครังสุ กทม.
Speed Skating 1,000 M Women Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 ภูริชญา กิตติวัฒนาสาร บุรีรัมย์
2 เพ็ญพิชชา สมถวิล สตูล
3 ชลธิชา ระกาศ สมุทรปราการ
4 พิชญา ภิญโญจรัสแสง กทม.
Speed Skating 1,000 M Men Open
ลำดับ ชื่อตัว นามสกุล จังหวัด
1 นพพร แก้วดิลก สุพรรณบุรี
2 พีรณัฐ พันธุ์วิภาค กทม.
3 นัฎกฤช จรัสพาณิชยกุล กทม.
4 เอกรินทร์ หนูนันท์ นนทบุรี