ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557

2 ธันวาคม 2557

"ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557"
 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 33 คน ผู้ฝึกสอน 8 คน
9 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ
 
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอเชิดชูความพยายามและความตั้งใจในการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557

ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557

ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557

ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557

ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557

ผลงานสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จังหวัด ภูเก็ต 14-23 พ.ย. 2557