ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมสามัญสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประจำปี 2554 - 2556

22 เมษายน 2556

          ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมสามัญสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประจำปี 2554 - 2556 เป็นการประชุมที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจของทุกๆคน

          วาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้อยู่ที่ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งคุณปิติ ภิรมย์ภักดี ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 สมัย ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 และช่วยรักษาการ 1 ปี คือ 2555 และสมาชิกชมรมทุกคนพร้อมใจ เลือกคุณปิติ ภิรมย์ภักดี เป็นนายกสมาคมต่ออีก 1 สมัย

           คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ขอขอบคุณที่สมาชิกทุกคนให้การสนับสนุนตนเองให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้ง หลังจากเข้ามารับงานตั้งแต่ปี 2552 ได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้ 2 ประการคือเรื่องการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันในประเทศไทย