ฟรีสไตล์ สนาม 1. จังหวัด เชียงใหม่

1 ตุลาคม 2560

ฟรีสไตล์ สนาม 1. จังหวัด เชียงใหม่
17-19 พฤศจิกายน 2560
1 calssic slalom men 
2 classic slalom women
3 battle slalom men
4 battle slalom women
5 speed slalom men
6 speed slalom women 
7 battle slide men
8 battle slide women 
9 pair slalom 
รายละเอียดงานแข่ง

17 พฤศจิกายน 60 
ซ้อมทดสอบสนาม ตามอัธยาศรัย

18 พฤศจิกายน 60
12.00 น.-20.00น. 
Speed slalom men
Speed slalom women
Classic slalom men
Classic slalom women
Battle slalom qualify men
Battle slalom qualify women

19 พฤศจิกายน 60

12.00 น.-16:00 
battle slalom men
Battle slalom women
Battle slide men

17.00 น -18.00 น. มอบรางวัล ปิดสนาม

ส่งข้อมูลสมัครแข่งได้ที่ tee.predator11@gmail.com

ตัวอย่าง 
ชื่อ สกุล จังหวัด
รายการแข่ง (พร้อมแนบไฟล์เพลง)