รายการแข่งขัน ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จันทบูรเกมส์

19 มกราคม 2558

ประกาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จันทบูรเกมส์ จะมีรายการแข่งขันดังนี้
1 BMX Park
2 Skateboard Park
3 Skateboard game of skate
4 Skateboard high Ollie
5 Inline speed 200 Male
6 Inline speed 200 Female
7 Inline speed 500 Male
8 Inline speed 500 Female
9 Roller sport Slalom classis Male 
10 Roller sport Slalom classis Female
11 Roller sport Speed Slalom Male
12 Roller sport Speed Slalom Female 
13 Roller sport Freestyle slide Open
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการแข่งขันและรายละเอียดต่าง ๆ ภายหลัง