สมาคมกีฬาจังหวัดโคราช

3 มีนาคม 2556

สมาคมกีฬาจังหวัดโคราชเป็นให้ นักกีฬา สเก็ต/ BMX/ Flatland เข้าลงทะเบียนสมาชิก แล้วนะครับ 
1 นำสำเนาทะเบียนบ้าน
2 สำเนาบัตรประชาชน
ถ้าอยากย้ายมาเล่นให้โคราช ต้องนำ
1 หลักฐาน โรงเรียน ว่าเรียนอยู่ในโคราช
2 หรือหลักฐานการทำงาน ว่าทำงานอยู่โคราช

ติดต่อได้ที่ บอย Miracle ครับ