สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

18 ธันวาคม 2560

สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 

สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยตามระเบียบในปีแรกจะต้องเข้าเป็นกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (แข่งขันเหมือนจริงทุกประการแต่ไม่นับเหรียญรวมของแต่ละมหาวิทยาลัย) โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ภายในศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Thammasat X Treme Plaza และลานใกล้เคียง)

การแข่งสาธิตจะนำไปสู่การบรรจุเข้าการแข่งขันอย่างเป็นทางการในปีต่อไปซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม เข้าโควต้านักกีฬารวมทั้งทุนนักกีฬา สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศได้ สมาคมฯจึงขอเชิญชวน นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นผลงานอ้างอิง กับทางมหาวิทยาลัยของท่านในการเข้าเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยในปีต่อๆไป โดยในปีนี้ สามารถส่งชื่อเข้าสมัครกับทางสมาคมโดยตรง ทางข้อความเฟสบุคนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 ธค ในประเภทกีฬาต่อไปนี้ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1. BMX Freestyle: Street, Best Trick, Bunny Hop
2. Roller Freestyle: Street, Miniramp, Skate Cross
3. Roller (Inline) Speed: 500m, 1,000m & 3,000m Team Relay
4. Skateboard: Street, High Ollie, Miniramp, Game SKATE

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาครับ

 

 

 

สมาคมฯขอแจ้งข่าวการบรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย