อนุญาตการขยายเวลาการขอขึ้นทะเบียนนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

2 กันยายน 2556

ตามที่ประชุมบอร์ดบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 56ที่ผ่านมา
มีมติอนุญาตการขยายเวลาการขอขึ้นทะเบียนนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์
จากเดิมที่หมดเขตการขึ้นทะเบียนในวันที่ 6 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา
(ซึ่งไม่ทันต่อการขึ้นทะเบียนนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมในส่วนภูมิภาคในหลายจังหวัด) ทางสมาคมฯ โดยท่านอุปนายกอภิชัตย์ รัตนิน
ได้แจ้งถึงเหตุผลดังกล่าวให้กับทางบอร์ดกกท. ทราบ และบอร์ด กกท.
ได้มีมติขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนนักกีฬา(เฉพาะเอ็กซ์ตรีมฯ)
ออกเป็นถึงภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 56 นี้
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

อนุญาตการขยายเวลาการขอขึ้นทะเบียนนักกีฬาเอ็กซ์ตรีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์