เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

18 ธันวาคม 2560

   เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560 , ครบทั้ง 3 สนาม (เชียงใหม่ , นนทบุรี , นครราชสีมา ) เราก็มีตารางคะแนนเก็บสะสมประจำปี 2560 มาให้ชมกัน
ข้อมูลเหล่านี้มีไว้ให้ พี่ๆ น้องๆ นักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน ได้นำไปพัฒนาตัวเอง และทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่อๆไป พบกันใหม่ปี 2561

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560

เสร็จสิ้นฤดูการแข่งขัน Speed Skate ประจำปี 2560