แจังข่าวเลื่อนงาน Singha Light X ภูเก็ต

24 มีนาคม 2556

แจังข่าวเลื่อนงาน Singha Light X ภูเก็ต 
ทางสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต แจ้งขอเลื่อนการเป็นเจ้าภาพ จากเดิมวันที่ 6 เมษเป็นเดือน พค และจะแจ้งวันอีกครั้ง 
สมาคมฯ จะติดต่อสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นเจ้าภาพในวันที่ 6 เมษ แทน ได้ผลอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบครับ