2017 CESA X League

24 กันยายน 2560

2017 CESA X League

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด 2017 CESA X League ที่เมือง Huzhou สาธารณะรัฐประชาชนจีน (จากซ้าย)
-จอม จีระศักดิ์ ทัศสร อันดับ 3 Inline Park, 
-เชล เมธาวัฒน์ เหล่าวงศา อันดับ 6 Skateboard,
-เจมส์ นพกร ปานอุทัย บาดเจ็บ Skateboard,
-เก่ง โชคชัย วาณิชย์สกุล กรรมการ BMX Park,
-ตี๋ เกียรติชัย วาณิชย์สกุล อันดับ 3 BMX Park, 
-ตาม รุ่งเรือง ภามี อันดับ 5 BMX Park 
-เต๋า สายธาร เพชรนุ่ม อันดับ 2 BMX Park

การแข่งขัน 2017 CESA X League จัดโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน (CESA) เป็นหนึ่งในรายการ Asian Extreme Circuit (AXC) ของสหพันธ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งเอเชีย เปิดให้นักกีฬานานาชาติเข้าแข่งขัน โดยจัดที่เมือง Huzhou มีเงินรางวัลรวม 1.35 ล้านบาท