Go for GOLD!

11 กุมภาพันธ์ 2556

Go for GOLD! 
ก้าวสำคัญ Extreme ที่จะได้รับใช้ชาติอีกครั้ง! ที่ประชุมสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย (OCA) อนุมัตให้บรรจุกีฬาเอ็กซ์ตรีมในมหกรรมกีฬา Asian Beach Games 2014 ที่ จ. ภูเก็ต. ขอบคุณท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ผลักดันและสนับสนุนชาว extreme เสมอมาครับ