Singha Light X Treme Sports

20 มีนาคม 2556

Singha Light X Treme Sports ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรฯ และเทศบาลนครอุดรฯ จัด งานแข่งโปรโมทกีฬาแห่งชาติ และ เตรียมความพร้อมของนักกีฬาจังหวัด ภาคอิสานครั้งที่ 1 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครอุดรฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพัฒนาฝึมือ และจัดอันดับ สามารถนำไปยื่นให้สมาคมกีฬาจังหวัดของท่านได้

ประเภท:
BMX Street AM
BMX Best Trick Open
Skateboard Street AM
Skateborad Best Trick Open
Skateboard Game of SKATE AM

วันเสาร์ที่ 23 มีค ที่ UD Town อุดรธานี ตารางคร่าวๆดังนี้
13:00 เปิดลงทะเบียน ซ้อม
15:30 แข่ง BMX Street/ Best Trick
16:30 โชว์ จาก ทีมชาติ
17:00 แข่ง Skateboard Game of SKATE (แข่งพร้อมกันทุกคู่ จนถึง 2 คู่สุดท้าย มาแข่งตรงกลาง)
17:30 แข่ง Skateboard Street/ Best Trick
19:30 โชว์ จาก ทีมชาติ
20:00 พิธีมอบรางวัล

สนับสนุนโดย Singha Light, เทศบาล และ สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรฯ Vans, Get Ja Yoo, Spitfire เชิญครับ