Thailand Tropical Downhill Race 2023

20 กันยายน 2566

Thailand Tropical Downhill Race 2023
จัดขึ้นที่เขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทางสนามแข่งขัน 2 กิโลเมตร
โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น ได้แก่รุ่น Open Men และ Open Women แข่งรวมกันทั้งนักกีฬาไทยและต่าง
ประเทศ
การแข่งรอบจับเวลา คือการแข่งแบบปล่อยตัวทีละคน จับเวลาคนละ 2 รอบ และนำผลเวลาที่ดีที่สุดมาใช้ใน
การคำนวนจัดอันดับผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบแข่งขันจริง
เกณฑ์การคัดผู้เข้ารอบ เฉพาะ 64 คนแรกที่ทำเวลาดีที่สุด จึงจะมีโอกาสเข้ารอบแข่งขันจริง ในกรณีผู้สมัคร
เข้าแข่งขันมีน้อยกว่า 64 คน จะตัดเป็นรอบ 32 คนสุดท้ายเลย โดย 32 คนแรกที่ทำเวลาดีที่สุดจะเป็นผู้มีโอกาส
ได้เขาแข่งขันจริง
รอบแข่งขันจริง จะปล่อยตัวทีละกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1 และ 2 จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบต่อไป
กฎระเบียบการแข่งขัน
1. นักกีฬาทุกคนต้องใส่หมกกันน๊อคแบบเต็มใบเท่านั้น สายรัดคางแข็งแรงและใช้งานได้
2. ต้องมีถุงมือและpuck อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ไม่ก็ให้เกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
3. นักกีฬาทุกคนต้องทำประกันอุบัติเหตุส่วนตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมเจ้า
หน้าที่และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงรถพยาบาลซึ่งสามารถนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้
ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องเบิกกับทางบริษัทประกันของนักกีฬาเอง
เท่านั้น
4. สวมรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นเท่านั้น
5. ห้ามแต่งตัวด้วยกางเกงขาสั้นและเสื้อเปิดไหล่เช่นเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนกุด ( ไม่บังคับชุดหนัง )
6. น้ำหนักแผ่นที่ใช้แข่งขันห้ามเกิน 5 kg ( รวมอุปกรณ์ติดยึดกับแผ่นทั้งหมด และต้องยึดแบบแน่นหนา )
7. ไม่บังคับแต่ขอความร่วมมือให้ใส่สนับป้องกันครบถ้วน เช่าสนับเข่าและสนับศอก รวมถึงการ์ดป้องกัน
กระดูกสันหลัง
8. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพย์ติดทุกชนิดเนื่องจากเป็นเขต วนอุทยาน
หมายเหตุ
1. นักกีฬาไทยจะมีแยกรางวัลต่างหากโดยเรียงลำดับจากผลการแข่งขัน เฉพาะนักกีฬาสัญชาติไทย เพื่อใช้ผล
ในการจัดอันดับภายในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งแข่งขันในราการแข่งต่างๆในภาย
ภาคหน้า
2. กรณีนักกีฬารุ่น Open Women ( นักกีฬาหญิง ) มีนักกีฬาร่วมแข่งขันไม่ถึง 8 คน จะยุบรุ่นนี้แล้วทำการแข่ง
รวมกับนักกีฬาชาย แต่จะใช้การจัดอันดับเฉพาะผู้หญิงหลังจากจบการแข่งขันต่างหาก เพื่อให้นักกีฬาได้มี
โอกาสแข่งขันได้หลายครั้งที่สุด
กำหนดการการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษจิกายน 2566 ( ซ้อมช่วงเช้า จับเวลาเดี่ยวช่วงบ่าย )
8.00 - 9.00 ลงทะเบียน ตรวจอุปกรณ์ แจกสติ๊กเกอร์เบอร์แข่งขัน
9.00 - 12.00 เปิดให้ทำการซ้อมโดยจะแบ่งเป็นรอบทุกครึ่งชั่วโมง นักแข่งขึ้นไปรอที่จุดสตาร์ททุกคน ลงจน
ครับแล้วค่อยให้รถขับขึ้นส่งนักกีฬาทีเดียว
12.00 - 13.00 พักทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 ซ้อมแบบปล่อยทีละคนเหมือนการจับเวลาเดี่ยว
14.00 - 15.00 ทำการจับเวลาแบบเดี่ยว นักกีฬาขึ้นรอที่จุดสตาร์ททุกคน ปล่อยทีละคนตามลำดับเบอร์
สติ๊กเกอร์ โดยปล่อยตัวห่างกันคนละ 30 - 45 วินาที ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
15.30 - 16.30 ทำการจับเวลาแบบเดี่ยวรอบสอง
16.30 - 17.00 ประกาศผลการจับเวลาและผู้เข้ารอบแข่งขัน แจ้งกำหนดการวันถัดไป
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษจิกายน 2566
9.00 - 9.30 ซ้อม 1 รอบก่อนการแข่งขันจริง
9.00 - 10.00 แข่งรอบ 64 คน
10.00 - 10.30 แข่งรอบ 32 คน
10.30-11.00 แข่งรอบ 16 คน
11.00 - 11.15 แข่งรอบ 8 คน
11.15 - 11.30 แข่งรอบชิงที่5
11.30 - 12.00 แข่งรอบชิงชนะเลิศ
12.00 - 13.00 พักทานอาหารกลางวัน
14.00- 17.00 งานสไลด์แจม ( แข่งขันสไลด์ แจกของรางวัล )
19.00 - 22.00 กินเลี้ยง และ พิธีมอบรางวัล