ประกาศประเภทการแข่งขัน

3 มีนาคม 2556

ประกาศประเภทการแข่งขัน ในกีฬาแห่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

จำนวนเหรียญ = 50 เหรียญทอง
ประเภทกีฬา:
1 BMX Freestyle/Flatland
2 Inline Stunt
3 Skateboard
4 Roller Sports - Speed/Slalom

Download รายละเอียดได้ที่:
https://www.yousendit.com/download/UVJod0VKYUltMEw1SE1UQw