ประกาศปิดสนามเอ็กซ์ตรีม กกท หัวหมาก

30 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดสนามเอ็กซ์ตรีม กกท หัวหมาก
ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศปิดสนามเอ็กซ์ตรีมหัวหมาก ตั้งแต่วันที่ 30 ธค - 5 มค 2554 เพื่อเป็นการช่วยลดการระบาดของเชื้อ COVID19 นั้น ปัจจุบันการระบาดมีแนวโน้มจะรุ่นแรงขึ้น โดย กทม ได้ ประกาศปิดสนามแข่งขัน และ สถานที่ประกอบการ รวมทั้งโรงเรียน ที่เป็นที่รวมตัวของผู้คน สมาคมฯ จึงประกาศปิดสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จาก กทม ทั้งนี้ กกท ประกาศปิดสนามกีฬาทั้วหมดด้วย
ขอให้นักกีฬา ลดการเดินทางพบปะสังสรรค์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากาก ใช้แอลกอฮอลล์ ล้างมือบ่อยๆ และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้การระบาด ลดลงโดยเร็ว
ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และสุขภาพดี พร้อมกลับมาพบกันใหม่
สวัสดีปีใหม่ครับ