ผลการแข่งขัน Shun Yi Olympic Cable Park ที่เมือง Beijing 7 - 9 มิถุนายน 2556

9 มิถุนายน 2556

เคน ทัคแมน อันดับ 6 เคเบิ้ลเวคบอร์ดชาย

ศิรสินธุ์ ขำกล่อม อันดับ 6 เคเบิ้ลเวคบอร์ดหญิง

ปฎิวัติ แจ่มจันทร์ ไม่ผ่านรอบ semi final

 

ภูริวัจน์ ภัทรานนท์อนันต์ ตัวแทนคณะกรรมการเวคบอร์ด