แข่งขัน Inline Speed Skate (สนามที่ 2)

10 กันยายน 2560

กำหนดการรับสมัครนักกีฬาแข่งขัน Inline Speed Skate ( สนามที่ 2 )

รายการ Singha Inline Speed Skate Thailand Circuit 2017 สนามที่ 2 , 22 – 24 ก.ย. 2560 ณ CentralPlaza WestGate
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560

Age Class : การแข่งขันเป็น 2 ช่วงอายุ 
1. รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน)
2. รุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป ( เกิดก่อน พ.ศ. 2548 ) 
หมายเหตุ : นักกีฬา 1 คน สามารถลงแข่งขันได้ไม่เกิน 3 รายการ
Event : รายการแข่งขัน
1. 100 m. ( Persuit or Sprint ) ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดการแข่งขัน
2. 300 m. ITT ( คัดนักกีฬาที่มีเวลาดีที่สุดเข้ารอบชิงฯ 15 คน )
3. 500 m. Heat Race ( คัดนักกีฬาที่มีเวลาในรอบคัดเลือกที่ดีที่สุดเข้ารอบต่อไป) 
4. 1,000 m. Heat Race ( คัดนักกีฬาที่มีเวลาในรอบคัดเลือกที่ดีที่สุดเข้ารอบต่อไป)
5. 1,500 m. Heat Race ( คัดนักกีฬาที่มีเวลาในรอบคัดเลือกที่ดีที่สุดเข้ารอบต่อไป)
6. 3,000 m. Team Relay ( ขอสงวนสิทธิการยกเลิกการแข่งขันหากมีผู้สมัครไม่ถึง 5 ทีม ) 
หมายเหตุ :
1. ในรายการแข่งขันที่ 3 – 5 ( 500 , 1,000 , 1,500 m. )( จำนวนผู้ที่เข้ารอบต่อไปขึ้นอยู่กับจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันใน event นั้นๆ)
2. ในรายการแข่งขันที่ 6. ( 3,000 m. Team Relay )( อนุญาติให้นักกีฬาสามารถรวมทีมข้ามจังหวัดได้แต่ต้องส่งรายชื่อทีมตามกำหนดการรับสมัคร )