TESA พร้อมผู้แทนชมรมนักกีฬาโคราช เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

22 กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อวันที่ 23 กพ ที่ผ่านมา TESA พร้อมผู้แทนชมรมนักกีฬาโคราช เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการกองกีฬา และเจ้าหน้าที่ กกท จ. นครราชสีมา เพื่อขอการสนับสนุนในการจัดเตรียมนักกีฬา สนับสนุนสนามฝึกซ้อม และ ส่งแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 จังหวัดฯยินดีให้การสนับสนุนและจะเป็นเจ้าภาพการแข่งเพื่อจัดอันดับนักกีฬาภาค ในเดือน พค นี้ ขอแสดงความยินดีมายังนักกีฬาจังหวัดโคราชด้วยครับ